สัมภาษณ์นิตยสารไฮโซปาร์ตี้ ฉบับมกราคม 58
April 3, 2016
แจกอาหารและน้ำดื่มโกแฮร์ให้กับประชาชนที่มารวมถวายอาลัย
October 25, 2016

งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า “We are family”

งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า "We are family"
งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า "We are family" วันที่ 11 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรม ณ สวนนงนุช พัทยา


งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า "We are family"
งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า "We are family" วันที่ 12 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่นยืน