งานเลี้ยงสังสรรให้กับลูกค้า “We are family”
July 5, 2016
ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ
December 11, 2016

แจกอาหารและน้ำดื่มโกแฮร์ให้กับประชาชนที่มารวมถวายอาลัย

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ บอสใหญ่ GOHAIR  แจกอาหารและน้ำดื่มโกแฮร์ให้กับประชาชนที่มารวมถวายอาลัย ที่ท้องสนามหลวงเพื่อเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๙

S__37159193 S__37159194 S__37159195 S__37159196 S__37159197 S__37159198 S__37159204 S__37159205