ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร HOWE (HOWE MAGAZINE) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 เกี่ยวกับ "Go Hair ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"