ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร HOWE (HOWE MAGAZINE)
May 28, 2017

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นกรรมการออกรางวัลฉลากออมสิน

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ได้รับเกียรติจากสำนักงานสลากออมสิน เรียนเชิญเป็นกรรมการออกรางวัลฉลากออมสิน งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560