ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546

โดยดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ”ผลิตสินค้าดีมีมาตรฐาน เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน คือหัวใจหลักสำคัญ ของโกแฮร์” ที่บริษัทฯจะต้อง คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาหลายๆด้าน บัดนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ Go Hair จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

รับสมัครงาน
1. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 1 อัตรา
2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา
3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา
4. หัวหน้าการตลาด 1 อัตรา
5. หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 อัตรา
6. พนักงานขายต่างประเทศ 1 อัตรา
7. พนักงานขายกรุงเทพและต่างจังหวัด หลายอัตรา
8. พนักงานบัญชี 1 อัตรา
9. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
10. พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา
11. พนักงานคลังสินค้า 2 อัตรา
12. พนักงานขับรถ หลายอัตรา
13. พนักงานติดรถ 2 อัตรา