ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ จัดโครงการรางวัล”คนดีเพื่อพ่อ”

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ จัดโครงการรางวัล”คนดีเพื่อพ่อ”

ท่านหญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธ์ ภานุพันธ์ กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธี โครงการคุณธรรมนำแผ่นดิน รางวัล”คนดีเพื่อพ่อ”

จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายเอกชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการจัดงาน รางวัล”คนดีเพื่อพ่อ” น้อมนำตามพระบรมราโชวาท เป็นหลักในการดำเนินชีวิต การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมการทำความดีต้นแบบของสังคม และประเทศชาติ งานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิค กรุงเทพมหานคร

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า