ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดเสมียนนารี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

โดยได้รับเกียรติจากท่านนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญและเพื่อนๆหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59รวมทั้งสาธุชนร่วมทำบุญเสริมความดีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า