ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นวิทยากร“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการประนีประนอมข้อพิพาทสู่ชุมชน”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เป็นวิทยากร“เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการประนีประนอมข้อพิพาทสู่ชุมชน”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการประนีประนอมข้อพิพาทสู่ชุมชน”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า