ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ได้ร่วมจัดงานการกุศล “ผ้าไหมไทยล้ำค่า คู่ฟ้าพระบารมี นำวิถีสู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557”

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ได้ร่วมจัดงานการกุศล “ผ้าไหมไทยล้ำค่า คู่ฟ้าพระบารมี นำวิถีสู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557”

ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมจัดงานการกุศล “ผ้าไหมไทยล้ำค่า คู่ฟ้าพระบารมี นำวิถีสู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557”

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า