ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ได้รับโล่รางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล

ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ได้รับโล่รางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล

ประธานกรรมการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

วันที่ 8 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้มีสตรีได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 32 ราย จาก 8 ประเภทรางวัล ซึ่งปรากฎว่า ผู้บริหารหญิงคนเก่ง ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย ในประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น โดยได้รับมอบโล่รางวัลจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำงานจนประสบความสำเร็จในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต Covid-19 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ

โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2564

ที่มา: HOWE MAGAZINE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า