บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2564

บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2564

ประกาศรางวัลออนไลน์ ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2564
สำหรับโครงการองค์กรต้นแบบ หรือ Human Rights Awards 2021 จัดขึ้นเพื่อที่จะคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาควิสาหกิจเพื่อสังคม และ ภาคประชาสังคม ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงาน ที่มีการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาเป็นต้นแบบเพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และมีหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ที่เรียกได้ว่ามีการเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะนำพาประเทศนั้นไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และ ยั่งยืน

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2564
รางวัลชมเชยประเภทธุรกิจระดับกลาง

โดย ดร.วราภัส ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เข้ารับรางวัลชมเชยในสาขาประเภทภาคธุรกิจขนาดกลาง

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับประเภทธุรกิจระดับกลางซึ่งสาขานี้มีเพียง 2 ธุรกิจ
ที่ได้รับคัดสรรมาจากทั่วประเทศไทยและได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 บริษัทและยังไม่มีบริษัทไหนได้รับรางวัลดีเด่นมาก่อนในประเภทธุรกิจระดับกลาง

ต้องขอขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมที่เล็งเห็นและพิจารณา บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสักยภาพและยังคงคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพต่อไป

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า