พ.ต.อ. ดร. ไพรัตน์ – ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ และครอบครัวไพพรรณรัตน์ ประธานใหญ่ทอดกฐินสามัคคี จังหวัดนครปฐม

พ.ต.อ. ดร. ไพรัตน์ – ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ และครอบครัวไพพรรณรัตน์ ประธานใหญ่ทอดกฐินสามัคคี จังหวัดนครปฐม

พ.ต.อ. ดร. ไพรัตน์ – ดร. ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ และครอบครัวไพพรรณรัตน์ ประธานใหญ่ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ. วัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ที่ ๒0 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖”

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า