Facebook page Gohair ນະວັດຕະກຳລ່າສຸດຂອງເສັ້ນຜົມ

Facebook page Gohair ນະວັດຕະກຳລ່າສຸດຂອງເສັ້ນຜົມ

ບໍລິສັດ ໄພພັນຣັດ ມາເກັດຕິ້ງ ຈຳກັດ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງເສັ້ນຜົມໂກແຮ #Gohair ໄດ້ຮັບລາງວັນເຄື່ອງໝາຍ Thailand Trust Mark ໂດຍ ດຣ. ຜ່ອງພັນ ໄພພັນລັດ ປະທານກຳມະການ
ເປັນຜູ້ຮັບມອບຈາກ
ທ່ານ ນັນທະວັດ ສະອຸດຕະນາດ ປະລັດກະຊວງພານິດ
ກາສັນຍາລັກ”Thailand Trust Mark” ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຄຸນນະພາບທີ່ສຸດຍອດຂອງໄທ ທີ່ທົ່ວໂລກໄວ້ວາງໃຈ
ບໍລິສັດຊັ້ນນຳຂອງເມືອງໄທເຂົ້າສະໝັກຂໍຮັບເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານນີ້ທົ່ວປະເທດ 533 ບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ ໄພພັນຣັດ ມາເກັດຕິ້ງ ຈຳກັດ GOHAIR ຕິດອັນດັບ 1 ໃນ 30 ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ຮັບລາງວັນນີ້
ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນກາສັນຍາລັກນີ້ ຜູ້ຊື້ຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດທີ່ປະເທດໄທນຳສະເໜີເພື່ອຄວາມເປັນເລີດ!!
ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ແບນ Gohair ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທີ່ສຸດ ເພື່ອເບິ່ງແຍງເສັ້ນຜົມຂອງຄົນໄທ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດຕໍ່ໄປ#
“ຜະລິດສິນຄ້າດີມີມາດຕະຖານເພື່ອສັງຄົມໄທທີ່ຢັ້ງຢືນເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງໂກແຮ”

Share with

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า